Yksityislentäjän PPL(A) -lupakirjakoulutus

Kuva © Ilkka Portti

Oletko kiinnostunut lentämisestä ja haluaisit itsellesi lentolupakirjan, mutta et tiedä miten? Ei hätää, tässä sinulle pieni tietopaketti kuinka sellaisen voit mahdollisesti saada Tunturi-Ilmailijoiden koulutusorganisaation kautta!

Yksityislentäjän lupakirja PPL(A) (Private Pilot Licence Aeroplanes) antaa sinulle oikeuden toimia päällikkönä yksityislentotoiminnassa ja lentämään päivällä näkölento-olosuhteissa. Suoritettu PPL(A) -kurssi mahdollistaa lentämisen yksimoottorisilla mäntämoottorilla sekä maalaskutelineellä varustetuilla tyyppihyväksytyillä ja experimental -luokan lentokoneilla. Tämä tarkoittaa siis lähes kaikkia yleisimpiä yleisilmailussa käytettäviä lentokoneita.

Yleiset vaatimukset

Yksityislentäjän lupakirjaa PPL(A) varten asetetut vaatimukset määräytyvät yhteiseurooppalaisista ilmailumääräyksistä EASA Part-FCL. Ennen ensimmäistä yksinlentoa sinun tulee olla täyttänyt 16 vuotta ja PPL(A) -lupakirjaa haettaessa sinun tulee olla vähintään 17-vuotias. Ilmailulupakirjan myöntämisen edellytyksenä on vähintään toisen luokan lääketieteellinen kelpoisuustodistus, joka edellyttää valtuutetun ilmailulääkärin tarkastusta. Lupakirjaa haettaessa sinulla tulee olla kokonaan suoritettu koulutus, hyväksytysti suoritetut Traficomin teoriakokeet, hyväksytysti tarkastuslentäjälle suoritettu lentokoe sekä voimassa oleva lääketieteellinen kelpoisuustodistus

Teoriakoulutus

Kuva © Juha Portti

Koulutuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tarvittava ilmailun tietous ja lentotaito, jolla hän kykenee turvallisesti toimimaan lentokoneen päällikkönä. Kurssin tavoitteena on antaa kattava yleiskuva ilmailusta, sen toimintatavoista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi päämääränä on luoda perusta mahdollisille jatko-opinnoille korkeampiasteisia lupakirjoja ja kelpuutuksia varten.

Teoriakoulutuksen vähimmäismäärä PPL(A) lupakirjaan on 100 tuntia (60 min/h). Teoriakurssi suoritetaan etäopiskeluna yhteistyökumppanimme Blue Skies Aviationin koulutusportaalissa oman ajan puitteissa, jolloin voit suorittaa 88 tuntia teoriakoulutuksesta milloin sinulle itsellesi parhaiten sopii. Loput 12 tuntia suoritetaan lähiopetuksena.

PPL(A) -teoriakurssilla käsitellään seuraavia aiheita ja jokaisesta aiheesta suoritetaan kirjallinen koe:
  ✈  Ilmailun säädökset
  ✈  Ilma-aluksen yleistuntemus
  ✈  Suoritusarvot ja lennonsuunnittelu
  ✈  Ihmisen suorituskyky ja rajoitukset
  ✈  Sääoppi
  ✈  Lentosuunnistus
  ✈  Lentotoiminta
  ✈  Lennonteoria
  ✈  Radiopuhelinliikenne

Kurssin lopuksi kaikki aiheet tentitään vielä ilmailuviranomaisen järjestämässä koetilaisuudessa.

Lentokoulutus

Kuva © Ilkka Portti

Käytämme koulutukseen kerhomme Cessna 172N Skyhawk II OH-CAK lentokonetta ja koulutus tapahtuu Ivalon lentokentältä käsin, jonka ansiosta koulutuksen aikana mm. toiminta valvotussa ilmatilassa sekä lennonjohdon kanssa käytettävä radiofraseologia tulevat varmasti tutuksi.

PPL(A) -kurssin lentokoulutus kestää vähintään 45 tuntia. Lento-ohjelmaan sisältyy lentokoneen hallintaan liittyviä harjoituksia (kaartoja, vaakalentoa, nousuja laskuja jne.), yleistä toimintaa lentopaikoilla ja eri ilmatiloissa, radiopuhelinliikennettä, lento- ja radiosuunnistusta, perusmittarilentämistä sekä lentämistä poikkeustilanteissa. Tunturi-Ilmailijoiden tavoitteena on kouluttaa oppilaasta toimintavarma, turvallinen, joustava ja hyvää ilmailutapaa noudattava lentäjä.

Kuva © Juha Portti

Yksinlentovaiheessa oppilas suorittaa lento-ohjelman mukaisesti erilaisia harjoituksia yksin, opettajan valvoessa toimintaa maasta käsin. Yksinlentovaihe on erityisen tärkeä itsevarmuuden kehittämiseksi ja yksinlentoja tulee lentää vähintään 10 tuntia. Kurssin lopuksi lennetään lentokoe Traficomin valtuuttamalle tarkastuslentäjälle, jonka suosituksesta ilmailuviranomainen myöntää oppilaalle yksityislentäjän lupakirjan PPL(A). Tämän jälkeen henkilö voi omatoimisesti käydä lentämässä yksin lentokoneilla ja ottaa matkustajia kyytiin.

Peruskurssin suorittamisen jälkeen lentäjä voi kehittää itseään erilaisilla kelpuutuksilla. Esimerkiksi yölentokelpuutus NF(A) (Night Flying Aeroplanes) oikeuttaa lentämisen yöllä, vesilentokelpuutus SEP(SEA) (Single Engine Piston Sea) lentämisen vesitasoilla ja mittarilentokelpuutus IR(A) (Instrument Rating Aeroplanes) lentämisen huonossa näkyvyydessä. Tunturi-Ilmailijoilla on koulutusluvat edellämainituista kelpuutuksista NF(A):han ja SEP(SEA):aan. Vesilentokoulutus tapahtuu kerhon Cessna 180 Skywagon OH-CSN:llä, joka on kesäisin kellukevarustuksessa.

Kiinnostuitko lentämisestä ja lentolupakirjan hankkimisesta? Ota rohkeasti yhteyttä koulutuspäällikköömme Tuomas Väkelään, jolta saat lisätietoja koulutuksesta ja varaa aika vaikkapa tutustumislennolle! Lupakirjan hinta koostuu teoriakurssista, lentotunneista, lääketieteellisestä kelpoisuustodistuksesta sekä erinäisistä viranomaismaksuista. PPL(A) -lupakirjan suorittaminen kaikkine kuluineen maksaa kerhossamme noin 12000 €.

Tuomas Väkelä
Koulutuspäällikkö
045-6725592